Menu:

Stundu izmaiņas otrdien, 21.oktobrī

Skatīt šeit.

Pārbaudes darbu grafiks no 20. oktobra līdz 24.oktobrim

Skatīt šeit.

Ēdienkarte no 20. oktobra līdz 24.oktobrim

Skatīt 1.-4.kl. šeit.
Skatīt 5.-12.kl. šeit.
Jaunums skolas ēdnīcā - bufetē

Ekoskola jau trešo gadu

Mūsu kopdarba un zaļās domāšanas apliecinājums!

Samaksa par pusdienām (IZMAIŅAS 02.09.2014.)

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo un 4. klašu skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR