Menu:

Skolas dzīves jaunumi

Stundu izmaiņas ceturtdien, 7.maijā

Pārbaudes darbu grafiks no 5.maija līdz 8.maijam

Skatīt šeit.

Ēdienkarte no 4.maija līdz 8.maijam

1.-4. kl. skatīt šeit.
5.-12. kl. skatīt šeit.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki izglītojas

Ko,kad,kā? Lasi šeit.

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projektu realizē 3.b klase, klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Samaksa par pusdienām (IZMAIŅAS 02.09.2014.)

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo un 4. klašu skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR