Menu:

Skolas dzīves jaunumi


Informācija topošo 1.klasnieku vecākiem!

Aicinām Jūs uz tikšanos 25.janvārī plkst. 18:00 - plašāka informācija šeit!
Iesniegums - šeit!
Anketa vecākiem - šeit!
Nepieciešamie dokumenti - šeit!

Stundu izmaiņas

Skatīt šeit!

Pārbaudes darbu grafiks no 16.janvāra līdz 20.janvārim

Skatīt šeit!

Ēdienkartes

Skatīt 6.gad.-4.kl. šeit!
Skatīt 5.-12.kl.šeit!

Skolas pašnovērtējums

Skatīt šeit!

Eko skola jau 5.gaduZīmēšanas konkursa "Bērni uz sniega"

Darbi šeit.

Samaksa par pusdienām

Ir ierosinājumi un jautājumi par ēdināšanu, rakstiet e-pastu: mara-1@inbox.lv
SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā vai jānosūta uz skolas e-pastu 4.vidusskola@ventspils.lv līdz katras pirmdienas rītam. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR