Menu:

Skolas dzīves jaunumi

Grāmatu nodošanas grafiks

Skatīt šeit.

Stundu izmaiņas piektdien, 22.maijā

Skatīt šeit.

Stundu izmaiņas pirmdien, 25.maijā

Skatīt šeit.

Konsultāciju grafiks 9. un 12. klasēm

Skatīt šeit.

Pārbaudes darbu grafiks no 18.maija līdz 22.maijam

Skatīt šeit.

Izlaidumi


Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki izglītojas

Ko,kad,kā? Lasi šeit.

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projektu realizē 3.b klase, klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Samaksa par pusdienām (IZMAIŅAS 02.09.2014.)

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo un 4. klašu skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR