Menu:

Skolas dzīves jaunumi


Stundu izmaiņas trešdien, 25.novembrī

Skatīt šeit.

Stundu izmaiņas ceturtdien, 26.novembrī

Skatīt šeit.

Stundu izmaiņas piektdien, 27.novembrī

Skatīt šeit.


"Ierindas skates 2015" rezultāti

Skatīt šeit.
Skatīt šeit.

Stundu saraksts 2015./2016.m.g. no 9.novembra

Skatīt šeit.

Pārbaudes darbu grafiks no 23.novembra līdz 27.novembrim

Skatīt šeit.

Ēdienkarte no 23.novembra līdz 27.novembrim

Skatīt 1.-4.kl. šeit.
Skatīt 5.-12.kl. šeit.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki izglītojas

Ko,kad,kā? Lasi šeit.

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projektu realizē 3.b klase, klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Samaksa par pusdienām

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā vai jānosūta uz skolas e-pastu 4.vidusskola@ventspils.lv līdz katras pirmdienas rītam. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR