Menu:

Krāsainu atpūtu vasarā!

Gaidīsim Tevi 1. septembrī atkal skolā!

Uzņemto skolēnu saraksts

Skatīt šeit.

9.klašu absolventi

Vēlies mācīties un krāsainu jauniešu dzīvi?
Nāc pie mums iesniegt dokumentus no 20. jūnija plkst. 9:00 līdz 30.jūnijam 14:00


Mācību grāmatu nodošana un saņemšana līdz 20. jūnijam.

Esi gaidīts skolas bibliotēkā no 9:00 līdz 12:00

Pavasara balles pēcgarša

Skatīt šeit.

Samaksa par pusdienām

G.Leinbergas I/U Māra -1
Reģ.nr. 41202013247
konts: LV62HABA0001409063109
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām (ar 2013.gada 2.aprīli, Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.650)
-3.-4. klašu skolēniem 5,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 6,40 EUR
Launags 3,50 EUR