Menu:

Stundu izmaiņas 16.aprīlī.

Nenotiek I.Bužokas, K.Kornijanovas un V.Hermansones stundas.
11.c klase(14skolēni) un 10.b klase (8 skolēni) ekskursijā.

Kontroldarbu grafiks no 14.aprīļa līdz 17.aprīlim

Skatīt šeit.

Ēdienkarte no 14.aprīļa līdz 17.aprīlim

Skatīt šeit.

Samaksa par pusdienām

G.Leinbergas I/U Māra -1
Reģ.nr. 41202013247
konts: LV62HABA0001409063109
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām (ar 2013.gada 2.aprīli, Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.650)
-3.-4. klašu skolēniem 5,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 6,40 EUR
Launags 3,50 EUR