Menu:

Skolas dzīves jaunumi

10.klašu saraksti

Skatīt šeit. 1.lpp. - 10.a klase un 2.lpp. - 10.b klase

Saulainu vasaru, piedzīvojumiem bagātu atpūtu un atjaunot spējus zinātkāram jaunam mācību cēlienam!
Bibliotēkas darba laiks

Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam var saņemt no 20.augusta plkst.9.00-12.00.

9.klašu absolventi

Gaidām tevi mūsu skolā! Nāc pieteikties uz 10.klasi!

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki izglītojas

Ko,kad,kā? Lasi šeit.

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projektu realizē 3.b klase, klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Samaksa par pusdienām (IZMAIŅAS 02.09.2014.)

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo un 4. klašu skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR