Menu:

Skolas dzīves jaunumi


Stundu izmaiņas 5.-12.klasei

Skatīt šeit.

Pārbaudes darbu grafiks

Skatīt šeit.

Ēdienkarte

1.-4.klase skatīt šeit.
5.-12.klase skatīt šeit.

EUROSCOLA

Pieteikums skatāms šeit!

MammaDaba vēstniecība

Vairāk lasi šeit!

Samaksa par ēdināšanu

SIA SALTUMS KANDAVĀ Reģ. Nr. LV49202002956
Norēķinu rekvizīti:
Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
SEB banka AS
Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, skola un periods par kādu tiek veikts maksājums.
Maksājuma uzdevums jāiesūta elektoniski skolas e-pastā (4.vidusskola@ventspils.lv) līdz katras pirmdienas plkst. 08:00.
Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur