Menu:

Skolas dzīves jaunumi


Stundu izmaiņas

Skatīt šeit!

Pārbaudes darbu grafiks no 24.aprīļa līdz 28.aprīlim.

Skatīt šeit!

Pārbaudes darbu grafiks no 2.maija līdz 3.maijam.

Skatīt šeit!

Ēdienkartes

Skatīt 6.gad.-4.kl. šeit!
Skatīt 5.-12.kl.šeit!

Ēdienkartes no 2. līdz 3. maijam

Skatīt 6.gad.-4.kl. šeit!
Skatīt 5.-12.kl.šeit!

Skolas pašnovērtējums

Skatīt šeit!

Eko skola jau 5.gaduZīmēšanas konkursa "Bērni uz sniega"

Darbi šeit.

Samaksa par pusdienām

Ir ierosinājumi un jautājumi par ēdināšanu, rakstiet e-pastu: mara-1@inbox.lv
SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā vai jānosūta uz skolas e-pastu 4.vidusskola@ventspils.lv līdz katras pirmdienas rītam. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR