Menu:

Skolas dzīves jaunumi


Saulainu atpūtu!

Tiekamies septembrī atkal skolā!

Par mācību grāmatām

Informācija šeit.

Darba laiki vasaras mēnešos

EUROSCOLA

Pieteikums skatāms šeit!

MammaDaba vēstniecība

Vairāk lasi šeit!

Samaksa par ēdināšanu

SIA SALTUMS KANDAVĀ Reģ. Nr. LV49202002956
Norēķinu rekvizīti:
Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
SEB banka AS
Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, skola un periods par kādu tiek veikts maksājums.
Maksājuma uzdevums jāiesūta elektoniski skolas e-pastā (4.vidusskola@ventspils.lv) līdz katras pirmdienas plkst. 08:00.
Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur