Menu:

Skolotāju diena 3.oktobrī

Saīsinātās stundas.
Stundu saraksts 5. - 9. klasēm šeit.
2.stunda pie priekšmeta skolotāja
3.-6. stunda pie Skolotāju dienas skolotājiem - 12.klases skolēniem.

Pārbaudes darbu grafiks no 29. septembra līdz 3.oktobrim

Skatīt šeit.

Ēdienkarte no 29. septembra līdz 3.oktobrim

Skatīt 1.-4.kl. šeit.
Skatīt 5.-12.kl. šeit.


Samaksa par pusdienām (IZMAIŅAS 02.09.2014.)

SIA "Māra -1"
Reģ.nr. 41203052044
konts: LV11HABA0551038698357
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru māksāsiet (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase.
Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogāda skolas kancelejā. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām pusdienām
-6.gadīgo un 4. klašu skolēniem 4,00 EUR
-5.-12.klšu skolēniem 5,00 EUR