Menu:

Mūžizglītības programmas apakšprogrammas COMENIUS skolu partnerības projekts " UNESCO pasaules kultūras mantojuma objekti Eiropā " 2009.g.1.oktobra - 2011.g.31.jūlijam.


Projekta partneri:

Polija - Plocka ( koordinators), Čehija -Ostrava, Slovākija -Prešova, Ungārija - Orošhāza, Grieķija - Vološa, Lietuva - Kedaiņi, Bulgārija - Vratsa.

Projekta mērķi:

Paplašināt skolēnu zināšanas par savas un citu valstu kultūras objektiem, pielietot praksē datorprasmes un svešvalodu zināšanas, veicināt toleranci un komunikācijas prasmes saskarsmē ar citu valstu jauniešiem, popularizēt vācu valodu, kas bija projekta darba valoda.

Projekta uzdevumi:

  1. Katra valsts izveido karti ar 8 UNESCO mantojuma objektiem vai populārākajiem tūrisma objektiem.
  2. Katra valsts rīko vienu projekta sanāksmi, kurā papildus rīko ekskursijas uz dažiem objektiem.
  3. Projekta sanāksmē katra valsts prezentē 1 objektu - PowerPoint.
  4. Uz katru sanāksmi sagatavo arī objekta aprakstu un tā tuvumā esošo ieteicamo viesnīcu sarakstu.
  5. Noslēguma sanāksmē katra valsts izveido stendu ar informāciju par savu valsti.
  6. Katra valsts piedalās elektroniski plakātu konkursā par projektu.

Kopprodukti:

  1. Brošūra vācu valodā - UNESCO kultūras objekti Eiropā.
  2. Brošūra vācu valodā - Viesnīcas pie kultūras objektiem.
  3. Atlants - karte ar visu valstu kartēm un objektiem.
  4. Plakāts par projektu.

Projekta darbība mūsu skolā:

Skolēni patstāvīgi izstrādāja aprakstus un viesnīcu sarakstus par Vecrīgu, Daugavpils cietoksni, Rundāles pili, Aglonas baziliku, Kuldīgas vecpilsētu, Turaidas muzejrezervātu, Līvu krastu un Abavas senleju.
Uz katru projekta sanāksmi tika izsludināts prezentāciju konkurss, un konkursa uzvarētāji savu darbu prezentēja sanāksmē. Pēc katras sanāksmes skolas COMENIUS stendā tika izvietota fotogrāfiju izstāde.

Skolas piedalīšanās COMENIUS nedēļā no 2.- 13 .maijam.

Katru dienu garajos starpbrīžos tika demonstrēta viena īsfilma par projekta sanāksmi kādā no valstīm (filmas uzņēma jaunieši no Polijas). 13. maijā skolas bibliotēkā notika projekta noslēguma sanāksme ar kopproduktu prezentāciju un dalībnieku atmiņu stāstījumiem.