Menu:

Skolas dzīves jaunumi


2019./2020.m.g. 10.klašu skolēni!

Sveicam 9.klašu absolventus, kuri izteica vēlēšanos iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību izvēlētajā programmā! Esi uzņemts Ventspils 4.vidusskolā!
Ar skolēnu sarakstu vari iepazīties skolā vai zvanot pa tālruni 63624604 kanceleja/63624006 direktore.
Uz tikšanos septembrī!

Lielisku atpūtu vasarā

Tiekamies skolā septembrī!

Skolas darba laiks vasaras mēnešos

Skatīt šeit!

Samaksa par ēdināšanu

SIA SALTUMS KANDAVĀ Reģ. Nr. LV49202002956
Norēķinu rekvizīti:
Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
SEB banka AS
Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, skola un periods par kādu tiek veikts maksājums.
Maksājuma uzdevums jāiesūta elektoniski skolas e-pastā ([email protected]) līdz katras pirmdienas plkst. 08:00.
Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur