Menu:

Skolas dzīves jaunumiPar brīvpusdienām no 23.marta

Skatīt šeit!

Stundu izmaiņas

Skatīt šeit!

Pārbaudes darbu grafiks

Skatīt šeit!

ĒDIENKARTE

1.-4.klasei: Skatīt šeit!
Launags: Skatīt šeit!
5.-12.klasei: Skatīt šeit!

Samaksa par ēdināšanu

SIA SALTUMS KANDAVĀ Reģ. Nr. LV49202002956
Norēķinu rekvizīti:
Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
SEB banka AS
Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, skola un periods par kādu tiek veikts maksājums.
Maksājuma uzdevums jāiesūta elektoniski ēdināšanas uzņēmuma e-pastā ([email protected]) līdz katras pirmdienas plkst. 08:00.
Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur