Menu:

Skolas dzīves jaunumi

Dokuments, kas jāievēro visiem Ventspils 4.vidusskolas darbiniekie, izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī jebkuram skolas apmeklētājam! Šeit var iepazīties ar kārtību par mācību procesa organizēšanu un piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils 4. vidusskolā

Stundu izmaiņas

Skatīt šeit!

ĒDIENKARTE

Skatīt šeit!

Samaksa par ēdināšanu

SIA SALTUMS KANDAVĀ Reģ. Nr. LV49202002956
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS
Konts Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
SEB banka AS
Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, skola un periods par kādu tiek veikts maksājums.
Maksājuma uzdevums jāiesūta elektoniski ēdināšanas uzņēmuma e-pastā ([email protected]) līdz katras pirmdienas plkst. 08:00.
Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur
1.- 2. klašu izglītojamiem launags 0,80 eirocenti dienā/ nedeļā = 4,00


Pedagogu metodisko materiālu publikācijas: