Menu:


Panākumi 2013./2014.m.g.

Panākumi Olimpiskajā dienā 2013Panākumi 2012./2013.m.g.

Mācību olimpiādēs pilsētā 2009./2010.m.g.

Valsts mērogā:
1.vieta vēstures olimpiādē - Artūrs Orbidāns
3.vieta politika un tiesības olimpiādē - Artūrs Orbidāns
Atzinības raksts vizuālās mākslas olimpiādē - Karīna Naumova

Mācību olimpiādēs 2008./2009.m.g.

Sportā 2008./2009.m.g.