Menu:

Panākumi > Olimpiādes

Panākumi mācību olimpiādēs 2008./2009. m.g.


Olimpiāde Dalībnieks Vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
latviešu valodā un literatūrā
Zane Koha (12. klase)
(sk. Sarmīte Bērzkalne)
Lība Švāne (12. klase)
(sk. Sarmīte Bērzkalne)
Atzinības Raksts

Atzinības Raksts
Ventspils pilsētas olimpiāde
ģeogrāfijā
Edgars Bingelis (8. klase)
(sk. sanita Ekmane)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vides zinībās
Arta Maula (8. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
ģeogrāfijā
Arta Maula (8. klase)
(sk. Sanita Ekmane)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vides zinībās
Alīna Apine (8. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
angļu valodā
Alīna Apine (8. klase)
(sk. Iveta Dadeika)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vides zinībās
Lauris Mednieks (8. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
angļu valodā
Lauris Mednieks (8. klase)
(sk. Iveta Dadeika)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Ričards Smildziņš (7. klase)
(sk. Malda Porniece)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Karīna Naumova (11. klase)
(sk. Malda Porniece)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Rūdolfs Horsts (10. klase)
(sk. Malda Porniece)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Danuta Andersone (7. klase)
(sk. Malda Porniece)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Zanda Tamsone (5. klase)
(sk. Malda Porniece)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Zane Zēniņa (3. klase)
(sk. Aiga Felš-Milberga
Malda Porniece)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Līva Kalniņa (12. klase)
(sk. Malda Porniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Matīss Priede (8. klase)
(sk. Malda Porniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Marta Anda Balode (6. klase)
(sk. Malda Porniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vizuālajā mākslā
Kristiāna Annija Freiberga (4. klase)
(sk. Māra Beķere,
Malda Porniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Toms-Kārlis Miezis (7. klase)
(sk. Daiga Galauska)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Henriks Emerbergs (5. klase)
(sk. Linda Grigorjeva)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Mārtiņš Galauskis (8. klase)
(sk. Linda Grigorjeva)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Evija Zaļkalne (6. klase)
(sk. Linda Grigorjeva)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Ivonna Prince (6. klase)
(sk. Inese Stepanova)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vides zinībās
Mārtiņš Galauskis (8. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
tehniskajā grafikā
Mārtiņš Galauskis (8. klase)
(sk. Zigmārs Sula)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Mārtiņš Galauskis (8. klase)
(sk. Linda Grigorjeva)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Mārtiņš Mednieks (7. klase)
(sk. Daiga Galauska)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
ķīmijā
Klāvs-Māris Miezis (9. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
Atzinības raksts
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Klāvs-Māris Miezis (9. klase)
(sk. Maira Ozola)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
ķīmijā
Elza Vecpuise (12. klase)
(sk. Inguna Bērzniece)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
politikā un tiesībās
Artūrs Orbidāns (11. klase)
(sk. Evija Tīrmane)
Atzinības raksts
Ventspils pilsētas olimpiāde
matemātikā
Artūrs Orbidāns (11. klase)
(sk. Inese Stepanova)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
ģeogrāfijā
Artūrs Orbidāns (11. klase)
(sk. Sanita Ekmane)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
ģeogrāfijā
Māra Siliņa (11. klase)
(sk. Sanita Ekmane)
II vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
vācu valodā
Sarma Šķēle (12. klase)
(sk. Baiba Grundštoka)
I vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
latviešu valodā un literatūrā
Madara Žaime (9.a klase)
(sk. M. Tukiša)
Lauma Belova (9.b klase)
(sk. M. Tukiša)
III vieta

III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde vēsturē Klāvs-Māris Miezis (9.a klase)
(sk. Dz. Šteina)
III vieta
Ventspils pilsētas olimpiāde
latviešu valodā un literatūrā
Māra Siliņa (11.a klase)
(sk. M. Tukiša)
Anete Šmite (12.a klase)
(sk. S. Bērzkalne)
III vieta

III vieta
Ventspils pilsētas fizikas
59. olimpiādes II posms
Artūrs Orbidāns II vieta
Ventspils pilsētas kultūras vēstures
5. olimpiādes II posms
Anete Šmite
Līva Kalniņa
I vieta
III vieta
Ventspils pilsētas meiteņu mājturības 16. olimpiādes II posms Līga Mauzere
Madara Sirtaute
III vieta
III vieta
Ventspils pilsētas zēnu mājturības
16. olimpiādes II posms
Denijs Adamovs
Mārtiņš Mednieks
Mārtiņš Galauskis
II vieta
III vieta
III vieta
Ventspils pilsētas vācu valodas olimpiāde Ilze Bergmane
Adelīna Vanaga
I vieta
III vieta
Ventspils pilsētas meiteņu mājturības 16. olimpiādes II posms Līga Mauzere
Madara Sirtaute
III vieta
III vieta
Ventspils pilsētas Biznesa ekonomisko pamatu 10. olimpiādes
II posms
Kristīne Mosunova I vieta
Ventspils pilsētas angļu valodas
39. olimpiādes II posms
Santa Penčuka III vieta
Ventspils pilsētas bioloģijas
39. olimpiādes II posms
Madara Žaime
Elza Ozola
Atzinības raksts
Atzinības raksts