Menu:

Skolas projekti

E-twinning

2017./2018.m.g.

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projekta realizāciju sāk 2014./2015.mācību gadā 3.b klase - klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Erasmus + "Images of young people in the future Europe" Nr.2014-1-DE03-KA201-001361 5

Plašāka informācija šeit!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Ieskats projektā.

Mūžizglītības programmas apakšprogrammas COMENIUS skolu partnerības projekts

Informāciju lasīt šeit.


Ventspils pilsētas domes projekts - Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā

Jaunākā informācija šeit!