Menu:

Visi skolas projekti

šeit


AKTUĀLIE:


Projekts «Digitālais macību līdzeklis DIGIMĀLs – cilvēks un veselība»

Projekta partneri: Pārventas pamatskola un Ventspils 4. vidusskola
Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/006
Mērķis ir digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas izstrāde jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpē, dabaszinātņu mācību jomā, kas nodrošinātu interaktīvas mācību metodes un IKT rīkus, atbilstoši 1.-3. klašu, 4.-5. klašu un 7.-9. klašu izglītojamiem efektīvāku zināšanu un prasmju apguvei.
Projekta budžets: € 75 278.22, tai skaitā ESF līdzfinansējums € 52 694.75
Projekta sākums: 01/11/2019
Projekta beigas: 31/12/2020

Informācija ievietota: 14.11.2019.

Erasmus+ "Be My Voice"

Nr.2019-1-TR01-KA229-077132_4
Plašāka informācija šeit!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Erasmus+ "Living Environment – sustainable life in European regions"

Nr.2019-1-FI01-KA229-060777
Plašāka informācija šeit!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

"DigiYouth"

Plašāka informācija šeit!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

SENĀKIE:

.

E-twinning

Sporto visa klase

Pilotprojekta "Sporto visa klase" svinīgās atklāšanas foto un foto
Projekta realizāciju sāk 2014./2015.mācību gadā 3.b klase - klases audzinātāja Dace Āboliņa un sporta skolotāja Ligita Ziemane.

Mūžizglītības programmas apakšprogrammas COMENIUS skolu partnerības projekts

Informāciju lasīt šeit.


Ventspils pilsētas domes projekts - Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā

Informācija šeit!