Elementor #3113

Piekļūstamības paziņojums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils 4. vidusskola” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ventspils 4. vidusskolas tīmekļvietni – www.4vsk.ventspils.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Ventspils 4. vidusskolas  tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. 
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Saites, kas tiek automātiski atvērtas jaunā logā, atveras bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 4. vidusskolas administrācija”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: ŠEIT.

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi [email protected], norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37163624604

Adrese: Rīgas iela 12A, Ventspils

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 4. vidusskolas administrācija”.
E-pastā:  [email protected]

Zvaniet: +37163624604

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Inga Bužoka, Ventspils 4. vidusskolas direktore.A