Metodiskais darbs

Metodiskais darbs noris 8 mācību jomu grupās:

  1. Audzināšanas joma
       (skatīt saiti)
  1. Dabaszinību joma
  2. Dizaina un tehnoloģiju joma
  3. Latviešu valodas, literatūras un mākslas joma
  4. Matemātikas joma
  5. Sākumskola  joma
  6. Sociālā un pilsoniskā joma
  7. Svešvalodu joma