Vēsture

Ventspils zonālā valsts arhīva fonda “Ventspils TDP izpildkomiteja” dokumentos – sēžu
protokolos redzams, ka 1968. gada 5. septembrī pieņemts lēmums par Ventspils 4. vidusskolas
atvēršanu (lēmums Nr.196).

Skolas direktori:


Kopš 2020. gada 1. jūlija skolu vada direktore Inga Bužoka.
  • Dagnija Gromova (2008 – 2020)
  • Irēna Graudiņa (1991-2008)
  • Vija Zvaigzne (1985-1991)
  • Juris Neimanis (1983-1985)
  • Andrejs Lauris (1968-1983)