Vīzija un mērķi

Skolas himna
Malda Porniece/Reinis Krūziņš

Jau gadu desmitiem ver skola durvis gaismai
Ko zināšanu saule katram dod ik brīd
Kā kaijas sasaucas par augstiem kuģu mastiem
Tā zvanu skaņas stundas gadus sit

Aiziet gadi atnāk jauni skolas durvis citi ver
Šeit ir mūsu mīļā skola šeit ir mūsu gaismas pils (2x)

Kā putni bērni aizlido caur gadiem
Tik atmiņas par skolas laiku mirdz
Par gaismas spēku ko skola līdzi devusi
Mums katram dzīvē jāpateicas ir

Aiziet gadi atnāk jauni skolas durvis citi ver
Šeit ir mūsu mīļā skola šeit ir mūsu gaismas pils (2x)