Skolēnu pašpārvalde

Ventspils 4.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu institūcija, kuras darbības mērķis ir pilnveidot skolas mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzībām.

Ventspils 4.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde darbojas trīs darbības jomās: 

  1. skolēnu interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība; skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzību saskaņošana; 
  2. iesaiste mācību un audzināšanas darbā;
  3. sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveide, līdzdalības un izaugsmes veicināšana. 
Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2021./2022. mācību gadā:

Skolēnu pašpārvaldes prezidente – Dana Irbe

  • Rūta Hamstere, 12.b
  • Evelīna Štefenberga, 11.a
  • Alise Feldmane, 11.m