Projekta darbs 12. klasē

Patstāvīgi izstrādājot projekta darbu kā apjomīgu mācību uzdevumu 12. klasē, skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai
skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas
augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Iepazīsties ar katru projekta veidu un ieteikumiem, kā plānot un īstenot izvēlēto projekta darbu!

16. - 28. janvāris
Projekta darba PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA
20. marts
Projekta darba GALAREZULTĀTA iesniegšana
27. marts
Projekta darba PAŠNOVĒRTĒJUMA PORTFOLIO iesniegšana
11. aprīlis
Projekta darba PREZENTĀCIJAS iesniegšana
11. - 28. aprīlis
Projekta darba AIZSTĀVĒŠANA
Previous slide
Next slide